Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Το σημείο του Σταυρού


Τα τρία ενωμένα δάκτυλα συμβολίζουν τον ένα Θεό με τις τρεις υποστάσεις που είναι τρία πρόσωπα ομοούσια και ενωμένα, «αχωρίστως» και «αδιαιρέτως», τα δε άλλα δύο συμβολίζουν τις δύο φύσεις (θεία και ανθρώπινη), τις δύο θελήσεις και ενέργειες του Κυρίου μας. Σχηματίζοντας έτσι το σημείο του σταυρού και ακουμπώντας το χέρι μας στο μέτωπο που συμβολίζει ότι ο Χριστός ήρθε από τον Ουρανό στη γη, την κοιλιά, με αυτόν τον τρόπο ομολογούμε τη σάρκωση του Λόγου από την Κύρια Θεοτόκο και έπειτα τους δύο ώμους, έτσι συμβολίζεται ότι ο Κύριος με την έλευση Του ένωσε όλη την οικουμένη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου